Przygotowywanie systemów dachów zielonych daje wiele korzyści sektorom publicznym, prywatnym, gospodarczym i obywatelskim, a też środowiskom lokalnym i światowym. Chociaż wszelkie Systemy dachów zielonych spełniają pokrewne funkcje, to każda instalacja jest rewelacyjna, więc parametry techniczne będą się różnić w zależności od: •    rejonu, •    klimatu, •    budynku,•    typu zielonego dachu,•    samego projektu. Korzyści zaprezentowane niżej